מאזנת אופטית – השגת תוצאות מדידה מדויקות

מאזנת אופטית – השגת תוצאות מדידה מדויקות

המאזנת האופטית היא מכשיר שמשתייך לעולם האופטיקה והמכניקה שלה עובדת על ידי ציר אנכי. שימושה העיקרי של המאזנת האופטית הוא יצירת מישור אופקי שעל פיו יהיה ניתן לקבוע את גובה הנקודות ולאחר מכן לסמן אותן. בעקבות סימון הנקודות, ניתן יהיה לחשב את ההפרשים ביניהן.

מבנה המאזנת האופטית

המאזנת האופטית מצוידת במעגל אופקי שמאפשר יציאה נוחה בזוויות ישרות, מה שמאד שימושי בתהליכי מדידה של חתכים לאורך. המאזנת האופטית ממוקמת על חצובה על מנת לשמור על המכשיר יציב ככל הניתן ולהפיק תוצאה מדויקת ואיכותית.

פילוס החצובה

בכל פעם שנאזן את החצובה עליה מונחת המאזנת האופטית, נהיה על משטח שונה. בהתאם למשטח נפלס את החצובה על ידי מכשיר פלס: מכשיר מדידה שמאפשר לנו להבין האם המשטח עליו אנו נמצאים מאוזן. הפלס מופיע בצורת בועה על גבי החצובה עצמה. ברגע שהבועה ממורכזת, נדע כי החצובה מאוזנת ביחס למשטח עליה היא עומדת. 

כוונון העינית

לאחר שנוודא כי המכשיר מפולס, נדאג שהצלב של המאזנת האופטית אינו נמצא בחפיפה למרכז האובייקט אליו אנו מכוונים. ברגע שהצלב נמצא בתנועה ואינו תקוע על הציר האופטי, נדע כי אנחנו בדרך הנכונה. יש לשים לב לכלל זה על מנת להימנע משגיאה מסוג ״פרלקס״ – שגיאה נפוצה במכשירים אופטיים ואלקטרו אופטיים.

בדיקת קו ייחוס

לצד מנגנון הפלס, קיים מתאם לבדיקת הטמפרטורה במקום בו אני נמצאים. יש לוודא שמד הטמפרטורה תקין על ידי בדיקת קו הייחוס, במיוחד במקרים של בדיקת מספר נקודות או מטרות. בדיקת קו הייחוס היא הליך חשוב ופשוט שניתן ללמוד ביתר קלות. 

בדיקת מרחק באמצעות מאזנת אופטית

כשנסתכל בתוך עינית המאזנת האופטית יופיע צלב. בנוסף אליו, יופיעו גם שני קווי עזר שמטרתם לקיים הצטלבות סימטרית. המרווח שנוצר ביניהם הוא כזה שמאפשר לנו לגזור ממנו את המרחק אותו אנו רוצים לחשוב על ידי תהליך שנקרא ״הלטה״: תהליך זה הוא למעשה הכפלה פי מאה. 

חתך לאורך וחתך לרוחב

בעת בנייה של תשתיות, בין אם לשם הכנת תשתית לסלילת כביש או בין אם הכנת תשתית לבניית בניין, ישנו צורך בתכנון מפורט והתוויה. אלמנטים אלו מבוססים בין היתר על חתך לאורך וחתך לרוחב: מדידה לאורך קו הפלס מאפשרת לחשב את הפרש הגובה ובכך להגיע לחישוב מדויק של החתכים. חשוב לדעת שהערכים של חתכי האורך והרוחב חייבים להיות מדויקים להפליא, שכן ערכים אלו מהווים את הבסיס ויסוד לתחילת הבנייה עצמה. 

סוגי מאזנת אופטית

בהתאם להתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות, גם תחום המאזנות האופטיות התפתח: כיום ניתן למצוא מאזנות דיגיטליות בעלות ברקוד אוטומטי ויכולות מדידה וחישוב גבוהות ביותר. בנוסף, ישנן מאזנות בעלות קרני לייזר מסתובבות שמייצרות רפרנסים איכותיים ביותר למדידת גבהים