GeoSLAM zeb-PANO

GeoSLAM Zeb-pano – מדידת נכסים דיגיטלית

תיאור

לכוד. עבד. צור.

מאפשר ייצור של מידע מסחרי לשיווק נדל”ן בשילוב תרשימי קומה של נכסים ודירות עם תצלומים פנורמיים אינטראקטיביים של האזורים הנמדדים. משפר את איכות המידע הזמין ללקוחות פוטנציאליים.

ידע תלת ממדי ותמונות מתלכדים לכדי מוצר דיגיטלי אחד הודות לאלגוריתם האוטומטי SLAM אשר ממקם את התמונות הפנורמיות על גבי מודלים דו ממדיים או תלת ממדיים של הנכס- מאפשר צפייה אינטראקטיבית בתמונות ובתרשים.

Zeb-Pano מורכב על גבי סורק מסוג Zeb-Revo RT אשר לוכד מליוני נקודות ותמונות פנורמיות תלת ממדיות בו זמנית.

המערכת כבר נמצאת בידי חברות מובילות בשוק הנדל”ן. Zeb-Pano תעורר מהפכה בענף שיווק הנדל”ן.

מיפוי קל וזריז של נכסים ודירות

מידע מדויק ותמונות באיכות גבוהה

אין צורך בשליחת צוותי מיפוי וצילום נפרדים לאותו הנכס

חוסך בשגיאות בשיוך תמונה ומספק תצלומים פנורמיים באיכות טובה

מידע אינטראקטיבי דיגיטלי 360 מעלות

שימוש קל ופשוט במצלמה בשיטת Stop&Go

לא נדרש ידע מקצועי במדידות ליישום ושימוש במערכת