GeoSLAM zeb Locate

חברו את ענן הנקודות שלכם לעולם באמצעות מכשיר ZEB HORIZON + תרמיל גב ייעוד לסורק + אנטנת GPS.

מתאים לשימוש בכל עבודה הדורשת חיבור של ענן הנקודות לרשת הקואורדינטות המקומית. ניתן להשתמש ב ZEB LOCATE גם לצרכי מעקב, ניהול ותחזוקה של נכסים.

תיאור

הגיע הזמן שתתחילו לעבוד עם ZEB LOCATE יחד עם ה-ZEB HORIZON, שניתן להשתמש בו גם כסורק ידני או יחד עם מל”ט כסורק אווירי כולל מצלמה.

כל מי שיש לו ZEB HORIZON יכול להשתמש בתכונת ה-ZEB LOCATE. היישום תומך בכל מקלט GPS שיש בידיכם (ובלבד שהמקלט מסוגל לייצא פלט NMEA סנטדרטי).

אז איך זה עובד?
1. לוכדים נתונים
2. מעתיקים את הנתונים למחשב
3. מעבדים את נתוני ה SLAM באמצעות GeoSLAM Hub
4. מעבדים את נתוני ה SLAM יחד עם נתוני ה GPS באמצעות ZEB LOCATE
5. מתקבל ענן נקודות עם הפניה לקואורדינטה גיאוגרפית

מה הדיוק של ZEB LOCATE?
תוצאות הבדיקה מראות דיוק אופייני של 20-70 מ”מ מול רשת בקרה,
ניתן לבצע סריקות פנים וחוץ באותה הלכידה.

דוגמאות לעיבוד נתונים עם ZEB LOCATE
סריקת קו חשמל ובית מגורים. ענן הנקודות מקושר לקואורדינטה גיאוגרפית והבדלי גבהים מומחשים באמצעות צבע.

תוכנת ZEB LOCATE
  • התוכנה מתאמת סיבוב והזזה של מערכת הקואורדינטות היחסית הנמדדת בענן (ענן נקודות) כך שתתאים למהלך התנועה של הסוקר כפי שנקלט במערכת הGPS. מאחר שמסלול הצעידה של המודד משותף לGPS המופעל בחלקו העליון של המנשא, ולסורק המותקן בחלקו המרכזי, הדבר מאפשר לבצע תאום של שתי מערכות הקואורדינטות לכדי תוצר אחיד ברשת הקואורדינטות הגאוגרפית המוגדרת עי המשתמש. (לדוגמא ILS12\05)
  • התוכנה לא מבצעת תיקון של ענן הנקודות, כך למעשה חובה על המפעיל לבצע סריקה מוקפדת, שכן היישום הנ”ל יסובב ויזיז את הענן למיקומו הגאוגרפי הנכון, ללא ביצוע תיקון גאומטרי כלשהו בתוך ענן הנקודות. למעשה תהליך ייצור ענן הנקודות הוא תהליך נפרד שמתבסס אך ורק על טכנולוגית SLAM, ואילו ZEB LOCATE מאפשר את הרישום האוטומטי של הקואורדינטות הללו לרשת גאוגרפית על בסיס מידע שנאסף בנפרד בGPS. תהליך איחוי הנתונים של הGPS והסורק מתבצע בחישוב מאוחר, לאחר סיום המדידה.
  • הגרסה הנוכחית תואמת בקואורדינטות מבוססות UTM WGS84 , הגרסאות הבאות יאפשרו התמרה לרשתות קואורדינטות אחרות לפי 7 פרמטרים.