EPL SJP60

נתונים:

  • חצובת אלומיניום למאזנות לייזר עם מתקן הרמה

  • פרופיל רגל טלסקופי, זרועות חיזוק לרגלים.

  • גובה מקסימלי – 3.80 מטר.

  • גובה סגור – 1.47 מטר.

  • רגליים דוקרנים / גומי.

  • חיבור 5/8″

  • נעילת קליפסים.

  • משקל 7.5 ק”ג.

מחיר: 1,630.00 ₪